Madsen Bil AS

Lights

Selge bil

Når du selger bil til oss gjør du en sikker, rask, enkel og behagelig handel. Oppgjør for bilen får du på stedet, inntil kr 9.999,- kontant, beløp over kr 9.999,- må vi betale via nettbank eller Vipps grunnet hvitvaskingsloven, les mer her

Eierskifte gjør vi elektronisk hos deg via Autoreg fra Statens Vegvesen. Når dette er gjort blir din forsikring sagt opp umiddelbart, og du slipper å betale ytterligere for trafikk avgift til Staten. (tidligere Årsavgift endret fra 2018.) Skiltene tas av på stedet og bilen blir ikke kjørt i ditt navn. Du får også en utfylt og signert kontrakt som sikrer deg som selger, med tanke på forsikring, trafikkavgift, bompasseringer, parkeringsbøter og alt det ubehag et bilsalg kan medføre. Kontrakten er din sikkerhet for at du ikke vil bli stilt ansvarlig for noen forhold med bilen du har solgt oss. Det eneste du må huske på selv er å ta ut bombrikke og si opp avtalen, da vi ikke kan gjøre det for deg.

Vi er godkjent Autoreg forhandler av Statens vegvesen og firmaet, samt daglig leder er også godkjent av Politiet for å drive handel med brukte og kasserte motorvogner.
Bevilgningen er gitt til å drive handel med: Kjøp og salg av brukte motorvogner. Se attest

Madsen Bil er bank og forsikringskunde i Sparebank 1.

Registrert i enhetsregisteret, foretaksregisteret.

Et godt samarbeid med Skatteetaten, Politiet, Statens vegvesen hjelper deg å vite hvem du handler med, samtidig som at alle dokumenter og bankbetalinger signeres elektronisk med Bank id før overtakelse.

En avtale er en avtale!

Kontaktskjema for salg av bil

Ønsker du å selge bilen din? Fyll inn skjemaet her så kontakter vi deg innen kort tid.

 
×

Om hvitvaskingsloven

Ikke fradrag for kostnader ved kontant betaling på kr 10.000 eller mer

Det gis ikke skattemessig fradrag for kjøp av varer og tjenester eller lønn som er betalt med kontanter. Det gis heller ikke fradrag for inngående merverdiavgift.

Forbud mot å motta vederlag i kontanter på kr 40.000 eller mer

Bestemmelsen i hvitvaskingsloven om forbudet mot å motta kontanter gjelder forhandlere av gjenstander og trådte i kraft 1.7.2017.

Ikke fradrag ved betaling - kr 10.000

Fradragsnekten gjelder uavhengig av hvem som er mottaker og selv om man får kvittering for kjøpet. Bestemmelsen er en objektiv og firkantet regel, og betaler har ikke krav på fradrag for beviselige fradragsberettigede kostnader så lenge betalingen ikke har skjedd via bank.

Flere betalinger for samme leveranse

Flere betalinger for samme leveranse må sees under ett. Det er ikke mulig å unngå bestemmelsen ved å betale delvis kontant med beløp under kr 10.000 og resten over bank. Er samlet betaling over kr 10.000 vil det ikke være fradrag for den delen av beløpet som er betalt kontant. Det betyr altså at hvis en leveranse koster kr 15.000 og kr 8.000 betales kontant blir man nektet fradrag for hele kontantvederlaget på kr 8.000. Er prisen kr 9.500 og kr 8.000 betales kontant får man fradrag da samlet beløp er under kr 10.000 Bestemmelsene rundt kontanter finnes i skatte- og merverdiavgiftsloven samt i hvitvaskingsloven. Det er to forskjellige regelverk. Det ene gjelder når en betaler med kontanter, dvs. kostnader. Det andre gjelder ved salg og mottak av kontanter. Formålet er å avdekke skatte- og avgiftsunndragelser og økonomisk kriminalitet.

NEWSLETTER

Join our mailing list to receive updates on new arrivals and special offers.